Blog

Güncel yazılarımızı ve
önerilerimizi takip edin.

GERİ

Karar Defteri Nasıl Doldurulur

Yönetim kurulu karar defteri, dernek kurulduktan sonra hemen tasdik ettirilen dört zorunlu defterden biridir. Elle yazılan formatta tasdik ettirilebileceği gibi numaralı A4 defter formatında da tasdik ettirilebilir.

Bu deftere sadece yönetim kurulu kararları yazılır ve bu kararlar sadece yönetim kurulu asil üyeleri tarafından imzalanır.

Birçok dernek; genel kurul toplantı tutanağını yazmak, denetleme kurulu kararlarını yazmak, yönetim kurulu asil üyesi olmadığı halde sırf toplantıya katıldığı için başka kişilere kararları imzalatmak gibi idari para cezasına sebep olabilen ve hatta kararın içeriğine göre hukuki işlem başlatılmasına neden olabilecek hatalar yapmaktadırlar.

Kararı yazarken ilk önce karar numarası yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, her yeni yıla girildiğinde karar numarasının 1’den başlamasıdır. Karmaşayı engellemek için numaranın öncesine içinde bulunulan yılın yazılması tavsiye edilir. Örneğin; 2018/1, 2018/2, 2018/3… gibi. Daha sonra karar tarihi ve kısa başlıklarla kararın konu ya da konuları yazılır. Toplantıya katılan yönetim kurulu başkanı ve üyelerin isimleri de yazıldıktan sonra karar metnine geçilir. Bu defter de diğer resmi defterler gibi tükenmez kalemle ve okunaklı şekilde yazılmalıdır. Kararın tamamı aynı kişi tarafından aynı kalem ile yazılmalı ve böylece sonradan karara ekleme yapılmış izlenimi yaratılmamalıdır. Yanlış yazılan kısımlar tek çizgi ile çizilmeli ve altına ya da üstüne anlaşılır şekilde doğrusu yazılmalıdır. Metin aralarında ya da metin ile imzalar arasında boş satırlar bulunmamalıdır. Toplantıya katılan kişiler metnin altına isimlerini yazıp imzalamalıdırlar. Karar defterine isim yazılırken doktor, avukat gibi titrler yazılmaz.

Karar metni illa tek sayfaya sığacak zorunluluğu yoktur. Gerektiğinde 2-3 ya da daha fazla sayfa sayısına ulaşabilir. Bu durumda devam sayfalarının üst bölümleri boş bırakılıp tüm sayfaların altı imzalanmalıdır.

Yazılmış ve imzalanmış bir kararı iptal etmenin iki yöntemi vardır. Birincisi, sayfayı boydan boya iki paralel çizgi çizilip içine İPTAL yazılır. Fatura iptali bu yönteme örnek verilebilir. Diğer yöntemde ise kararın iptal için yeni bir karar alınır. Örneğin; … tarih … numaralı yönetim kurulu kararının … sebepten dolayı iptal edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Daha Fazlası İçin

Hiçbir özellik kısıtlaması olmadan 14 gün ücretsiz deneyin.

14 GÜN ÜCRETSİZ DENEYİN

Dernx, bir STK Master Danışmanlık Limited Şirketi projesidir. Tüm görsel ve yazılımsal ürünler korunmaktadır.