Blog

Güncel yazılarımızı ve
önerilerimizi takip edin.

GERİ

Derneklerde Üye Alım ve Üyelikten Çıkma Süreci

Derneğin kuruluşunu gerçekleştiren Kurucu Üyeler için ayrıca Yönetim Kurulu Kararı almak gerekmemektedir. Kurucu Üyeler Üye Kayıt Defterine kuruluşun hemen ardından kaydedilirler. Bu üyeleri kaydederken Üyeliğe Başlangıç Tarihine derneğin kuruluş tarihin yazılmalıdır.

Kuruluşun ardından derneğe üyelik başvurusu yapan kişiler için sürecimiz şöyle olmalıdır:

Derneğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, Üye Başvuru Formunu doldurur. Gerçek kişilerden ayrıca kimlik fotokopisi almak faydalı olacaktır. Üyeyi DERBİS’e kaydederken, bilgilerin eksiksiz olması gerektiğinden dolayı, kimlik fotokopisini almak olası eksik ya da hatalı bilgilendirmeden doğabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır. Tüzel Kişilerden (Şirketler, dernekler, vakıflar, vs.) ise; derneğe üye olmak için alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi temsil etmek üzere seçilmiş kişiyi gösteren Yetkilendirme Yazısı, şirketler için faaliyet belgesi ve vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi, yetkilendirilen kişinin kimlik fotokopisi alınmalıdır. Üye başvurularında yasal olarak fotoğraf isteme zorunluluğu yoktur ama kurumsallık ve üyeyi tanımak anlamında fotoğraf alınması faydalı olacaktır. Bazı derneklerin tüzüklerinde üye başvurusu sırasında başka belgelerinde istenmesi gerektiği yazabilir. Diploma fotokopisi, referans mektubu, sabıka kaydı gibi. Bu tip durumlarda söz konusu belgeleri de üye başvurusu yapan kişilerden istemek gerekmektedir.

Üye başvurusunun yapılmasının ardından 30 gün içerisinde (Tüzükte özel olarak farklı bir süre yazıyorsa, yazan süre geçerlidir) Yönetim Kurulu toplanarak üye başvurusunu değerlendirir ve olumlu ya da olumsuz sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.

Eğer Yönetim Kurulu üyenin başvurusunu olumlu olarak değerlendirmişse, Üye Kayıt Defterine üyenin kaydı yapılır. Üyeliğin Başlangıç Tarihin’ne yönetim kurulu karar tarihi ve karar sayısı yazılır.

Yeni yayınlanan yönetmelik gereğince, Yönetim Kurulu üye başvurusunu kabul eden kararı aldıktan sonra 30 gün içerisinde üye DERBİS’e kaydedilmelidir. Bunun yapılmaması durumunda İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalınabilir.

Özetlersek, Üye Başvuru Formu ve ekleri alındıktan sonra 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu kararı alınmalı, kararın ardından Üye Kayıt Defterine kaydı yapılmalı ve karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üye DERBİS’e girilmelidir.

Üyelikten çıkarılma durumunda ise, üyenin üyelikten ayrılmak için mutlaka yazılı talebi alınmalıdır. Üyelikten ayrılma talebinin alınması ya da üyenin dernek tarafından üyelikten çıkartılması için gerekli durumun oluşmasından (aidat ödememe, derneğin kurallarına uymama, üyelerle kavga etme, derneğin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunma, vs.) itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu toplanarak karar almalıdır. Eğer üyenin üyelikten çıkartılmasına karar verilmiş ise, üyeye durum yazılı olarak bildirilmeli ve Üye Kayıt Defterinde Üyelikten Çıkış Tarihine yönetim kurulu karar tarih ve sayısı yazılmalıdır. Ayrıca yeni yönetmelik gereğince, karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde DERBİS’te üye Pasife çekilmelidir. Bu sürenin aşımı durumunda yine dernek İdari Para Cezası ile karşılaşabilir.

Daha Fazlası İçin

Hiçbir özellik kısıtlaması olmadan 14 gün ücretsiz deneyin.

14 GÜN ÜCRETSİZ DENEYİN

Dernx, bir STK Master Danışmanlık Limited Şirketi projesidir. Tüm görsel ve yazılımsal ürünler korunmaktadır.