Blog

Güncel yazılarımızı ve
önerilerimizi takip edin.

GERİ

Dernekler Hangi Defterleri Ne Zaman Tasdik Ettirmelidir

Dernekler kuruluş işlemlerini tamamlamalarının hemen ardından, yasal olarak tutmak zorunda oldukları defterleri tasdik ettirmelidirler. Bu defterler Yönetim Kurulu Karar Defteri, İşletme Defteri, Evrak Kayıt Defteri ve Üye Kayıt Defteridir.

Söz konusu yasal defterler noterlerden ücretli olarak ya da bağlı bulunulan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak tasdik ettirilirler. Bu defterler dönemsel tutulmazlar. Yani bitene kadar kullanılırlar ve bittikleri zaman yenisi tasdik ettirilir. Her sene yenisinin tasdik ettirilmesi ya da ara tasdik yapılması gerekmemektedir.

Yıllık gelirleri kanunda belirtilen sınırları aşan dernekler ile Kamu Yararına Dernekler (Kamu Yararına Derneklerin şubeleri de dahil) ise, işletme defteri yerine Yevmiye Defteri, Kebir Defteri ve Envanter defteri tasdik ettirmek zorundadırlar. Bu şartlara uymayan dernekler ise, ihtiyari olarak Yevmiye, Kebir ve Envanter defterlerine geçebilirler. Bu defterler ise dönemseldir. Yani her yılın defteri bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde tasdik ettirilmelidir. Bunlar da yine noterden ücretli olarak ya da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak tasdik ettirilebilirler.

Yıllık gelirleri kanunda belirtilen sınırları aştığı için Yevmiye, Kebir ve Envanter Defterine geçen dernekler, daha sonraki yıllarda gelirleri kanunda belirtilen hadlerin altına düşmesi halinde, isterlerse tekrar İşletme Defterine geçiş yapabilirler.

Daha Fazlası İçin

Hiçbir özellik kısıtlaması olmadan 14 gün ücretsiz deneyin.

14 GÜN ÜCRETSİZ DENEYİN

Dernx, bir STK Master Danışmanlık Limited Şirketi projesidir. Tüm görsel ve yazılımsal ürünler korunmaktadır.